Tag Archives: ost

Ett öppet och fritt internet

Idag var jag på ett intressant seminarium anordnat av ISOC-SE som handlade om definitionen av ett “öppet och fritt internet”. Det låter ju fint och självklar, men vad betyder det? Det var just den frågan ISOC-SEs styrelse ville fråga medlemmarna (och några enstaka icke medlemmar) som kommit till seminariet.

Eva, Pelle och Nurani inledde med lite egna tankar och utmanande frågor och sedan diskuterade vi runt borden. Det som de flesta grupperna, ja kanske alla, tyckte var viktigt att tänka på var att “öppet och fritt” inte bara tolkas olika av olika personer utan förmodligen ännu mer olika mellan olika kulturer och delar av världen. Lite vin, bröd och ost hade ställts fram på borden och alla lät sig väl smaka. Tyvärr tog osten slut vid alla borden, men det fanns choklad och nötter i överflöd. Styrelsen representanter tog tacksamt emot deltagarnas idéer och synpunkter, både muntligt och i skrift. Jag gissar att det kommer en sammanställning på ISOC-SEs hemsida.

Under seminariet utrycktes också någon enstaka kommentar om vikten av att hålla sig till moderorganisationens officiella ståndpunkt istället för att dela med sig av sina egna tankar – och det är ju helt ok att framföra det i ett öppet och fritt möte. 🙂

2013-01-29 18.00.39 2013-01-29 17.41.34 2013-01-29 17.36.56